Drukarnia | Mar-Media | Warszawa - logo

Plansze reklamowe

Mało i wielko formatowe. W zależności od miejsca ekspozycji mogą być jedno lub dwustronne, montowane na elewacjach budynków lub wolnostojące. Konstrukcję nośną stanowi jeden lub kilka słupów zabetonowanych w gruncie lub obciążonych elementami betonowymi. Produkcję dużych konstrukcji poprzedzamy wykonaniem projektu konstrukcyjnego opartego na stosownych obliczeniach.